skip to Main Content

 

Gura Vadului este pomenit cu numele de Vădeni, într-un document din 20 iulie 1696, emis de curtea domnului Constantin Brâncoveanu. Numele de Gura Vadului apare pomenit pentru prima dată, în martie 1831, în catastihul averii bisericii din Valea Scheilor–Ghenoaica. Gura Vadului (în trecut, Tohani), este o comună în județul Prahova, formată din satele Gura Vadului(reședința), Perșunari și Tohani.

Comuna se află în estul județului, la limita cu județul Buzău, localitatea de reședință fiind situată la 5 km de orașul Mizil. Poziția sa este în zona de deal a versantului sudic al Dealurilor Istriței, în regiunea viticolă Dealul Mare, pe ambele maluri ale râului Tohăneanca. Este străbătută de șoseaua județeană DJ100H, care o leagă spre sud de Mizil (DN1B) și spre nord și est deJugureni și mai departe în județul Buzău, de Tisău și Vernești (unde se termină în DN10). La Gura Vadului, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ102R, care duce spre nord-vest la Călugăreni, Tătaru și Gornet-Cricov.

Începând cu anii 1880, la Tohani, funcţiona o şcoală, într-o singură cameră, în casa familiei Panaiţoiu. În anul 1908, a fost finalizată construcţia şcolii din Tohani, unde s-au ţinut cursuri până în anul 1989.

Şcoala din Perşunari a fost înfiinţată în anul 1913, funcţionând în diferite clădiri. Clădirea în care funcţionează astăzi, Grădiniţa cu Program Normal, Perşunari, a fost construită în anul 1921, fiind extinsă după 1969.

În anul şcolar 2006/2007, clasele V-VIII de la Şcoala Perşunari, s-au comasat cu clasele V-VIII de la Şcoala Gura Vadului.

În anii şcolari 2007-2008, 2008-2009, Şcoala Perşunari, a funcţionat cu două clase la simultan( clasa I+III, clasa II+IV).

În anii şcolari 2009-2010 şi 2010-2011, Şcoala Perşunari a funcţionat cu câte o clasă la simultan, respectiv I+III şi II+IV.

Şcoala din Gura Vadului a fost construită în anul 1911, după modelul celei din Tohani. Construcţia unei noi şcoli, actualul corp A, a început în anul 1960, iar corpul B a fost ridicat în 2006.În zona sudică a curţii şcolii, funcţionează din 2007, Grădiniţa cu Program Normal, Gura Vadului, care şi-a desfăşurat activitatea în cadrul I.A.S. Tohani, respectiv Şcoala Gura Vadului

Şcoala Gimnazială, Comuna Gura Vadului este şcoală cu personalitate juridică din anul 2007, asimilând şi elevii Şcolii Perşunari, începând cu anii 2012.

Back To Top