skip to Main Content

Școala Gimnazială, Comuna Gura Vadului

Misiunea noastră

Şcoala noastră oferă şanse egale de educaţie tuturor elevilor, identificând şi dezvoltând calităţile şi aptitudinile fiecăruia, pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit.

Viziunea școlii

Şanse egale pentru un viitor mai bun, tuturor elevilor!

Documente Publice

Conform prevederilor art. 5 alin (1) din Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu documente

Anunturi Publice

Anunturi publice legat de plan de functionare al scolii, plan managerial, orar, plan de sprijin pentru profesorii debutanti si multe alte anunturi publice sunt afisate la zi, pentru o mai buna transparenta.

Scurt istoric

Gura Vadului este pomenit cu numele de Vădeni, într-un document din 20 iulie 1696, emis de curtea domnului Constantin Brâncoveanu. Numele de Gura Vadului apare pomenit pentru prima dată, în martie 1831, în catastihul averii bisericii din Valea Scheilor–Ghenoaica. Gura Vadului (în trecut, Tohani), este o comună în județul Prahova, formată din satele Gura Vadului(reședința), Perșunari și Tohani.

Pentru mai multe informații contactați-ne!

Back To Top